VCA201 : Music Designer

การออกแบบดนตรี

ชื่อวิชา : Music Designer ( การออกแบบดนตรี )

รหัสวิชา : VCA201

  - คอร์สสอนการทำดนตรี ออกแบบตัวโน้ตและการใช้เครื่องดนตรีต่างๆ เพื่อประกอบเพลงที่แต่งมาแล้ว
  - เน้นความรู้ความเข้าใจในลักษณะของไลน์เครื่องดนตรีแต่ละชนิด ที่เป็นที่นิยมในดนตรียุคปัจจุบัน อาทิ กีตาร์ กลองชุด เบส เปียโน คีย์บอร์ด เสียงคอรัส ฯลฯ โดยเป็นพื้นฐานสำคัญที่สามารถประยุกต์เข้าได้กับทุกแนวดนตรี
  - เทคนิค คำศัพท์ และหลักการที่สำคัญต่างๆ เป็นรากฐานในการต่อยอดได้ในอนาคต
  - สอนโดยใช้โปรแกรม Logic Pro แต่ความรู้สามารถประยุกต์ได้ ผู้เรียนใช้โปรแกรมใดก็ได้ที่ตนถนัด
  - มีวิดิโอ ย้อนดูซ้ำได้ตลอดชีวิต

คอร์สนี้เหมาะกับ

  - ผู้ที่มีเพลงที่อยากเข้าใจศาสตร์ของการเรียบเรียงเครื่องดนตรี
  - ผู้ที่พอมีพื้นฐานดนตรี แต่งเพลงได้ และอยากทำดนตรีใส่ในเพลงที่แต่งไว้ ให้สมบูรณ์

คุณสมบัติผู้เรียน

  - ควรมีอุปกรณ์ทำเพลง อาทิ Mac , Pc , Program หรือสามารถหามาใช้งานได้ ( ปรึกษาผู้สอนเพิ่มเติม )
  - มีเพลงของตัวเองอยู่แล้ว และเตรียมพร้อมทำดนตรี
  - มีความรู้ผ่านเกณฑ์ Level 1 และพร้อมสำหรับ Level 2 โดยได้รับการพิจารณาจากโปรดิวเซอร์ผู้สอนแล้ว

คอร์สแบ่งเป็น 2 Part

ประเภทคอร์ส : Online VDO, Online Group Live

ระยะเวลา : 20 ครั้ง ครั้งละ 2-3 ชม.

ราคา 

Part 1 : 7,764 บาท  
Part 2 : 7,764 บาท
All : 14,397 บาท

Since 2014, © Copyright 2021. All Rights Reserved.