Q&A รวมคำถามที่พบบ่อย

A : หลักสูตร THE REAL PRODUCER โดย VERY CAT ACADEMY สอนทุกอย่างที่จำเป็น เกี่ยวกับการเป็นนักทำเพลง นักแต่งเพลง ศิลปิน / Music Producer / Composer / Arranger
มีทั้ง

  • คอร์สระยะสั้น (2-3 ชม. ต่อ 1 วิชา) เหมาะสำหรับผู้สนใจทั่วไป แต่ละหัวข้อเป็นวิชาสั้นๆ ที่ผู้เรียนสามารถนำความรู้ไปใช้ได้เลย เห็นผลอย่างรวดเร็ว
  • คอร์สระยะยาว (20-50 ชม. ต่อ 1 วิชา) สำหรับผู้ที่จริงจังอยากไปในระดับสูง ใช้เวลาค่อนข้างมาก แต่ผู้เรียนจะแตกฉานทางดนตรีในระดับลึก เหมาะกับผู้เรียนที่มีความฝัน มุ่งมั่น พร้อมใช้เวลาซึมซับกับวิชาดนตรีที่ไม่มีทางลัด เพื่อเป็น Producer ที่เก่งระดับมืออาชีพ

เนื่องจากมันคือ “ทุกอย่างที่จำเป็น” ซึ่งแปลว่า ในคอร์สระยะยาวที่เป็นคอร์สหลักทั้งหลักสูตรประกอบไปด้วยวิชาเรียนจำนวน 20+ กว่าวิชา และความยาวรวมของคอร์สทั้งหมด ค่อนข้างมาก (600+ ชม.) เหมาะกับผู้ที่จริงจัง ผู้ที่มีความฝัน อยากประกอบอาชีพนี้ หรืออยากได้ความรู้เทียบเท่าระดับมืออาชีพจริงๆ

ทั้งหลักสูตรเป็นหลักสูตรที่สอนแบบละเอียด ให้เข้าใจการทำดนตรีแบบขั้นลึก มีความยาวต่อเนื่องของทั้งหลักสูตร ที่มีมากกว่า 20+ แบ่งเป็นระดับทัี้งหมด 6 Level โดยแม้จะเป็นคอร์สระยะสั้นหรือยาวก็ตาม จะเป็นการเรียนแบบละเอียดแยกเรื่องสอนเฉพาะเจาะจง เพื่อให้ผู้เรียนได้เนื้อหาและผลลัพธ์ของวิชานั้นๆ แบบเน้นๆ ทั้งนี้ผู้เรียนสามารถเลือกเรียนแยกส่วนเฉพาะวิชาในส่วนที่ตัวเองสนใจได้ ไม่จำเป็นต้องเรียนทั้งหมด หรือจะเรียนตามหลักสูตรที่จัดไว้ให้เป็น Level ก็สามารถทำได้

A : คอร์สที่สั้่นที่สุด ใช้เวลา 2 ชม. ส่วนคอร์สที่ยาวที่สุด ใช้เวลาราวๆ 40 ชม. ทั้งนี้แต่ละวิชามีความยาวไม่เท่ากัน
ถ้าต้องการเรียนหมดทั้งหลักสูตร ใช้เวลาราวๆ 650 ชม. 
ถ้าเรียนตามคำแนะนำของผู้สอน (ประมาณ 3-4 Class ต่อสัปดาห์) จะสามารถจบได้ในเวลา 2-2.5 ปี

A : ราคาค่าเรียน เป็นไปตามราคาสากลของการเรียนดนตรีโดยทั่วไป (เฉลี่ยชั่วโมงละ 500-1000 บาท) โดยจะอยู่ราวๆค่าเฉลี่ยหรือต่ำกว่าค่าเฉลี่ยไม่มาก (250-800 บาท) แต่เนื่องจากหลายๆวิชา เป็นวิชาที่มีเนื้อหายาวเหมือนวิชาเรียนในมหาวิทยาลัย ค่าเรียนจึงสูงขึ้นตามชั่วโมงเรียน ซึ่งแต่ละวิชามีชั่วโมงเรียนและราคาไม่เท่ากัน 

ราคาของแต่ละวิชา อยู่ในช่วง ตั้งแต่ 500-34,000 บาท

วิชาที่ถูกที่สุดในหลักสูตร มีราคาอยู่ที่ 500 บาท (2 ชม.) หรือคิดเป็น ชั่วโมงละ 250 บาท
และวิชาที่มีราคาสูงที่สุด อยู่ที่ 34,000 บาท (48 ชม.) หรือคิดเป็น ชั่วโมงละ 700 บาท

ทั้งนี้ มีส่วนลดพิเศษสำหรับผู้ที่ลงทะเบียนเรียนหลายวิชาในครั้งเดียวกัน โดยส่วนลดสูงสุดนั้นมากกว่า 150,000 บาท และเฉลี่ยตกที่ ชั่วโมงละ 300 บาท โดยประมาณ

ค่าบริการอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามแต่ช่วงเวลา และโปรโมชั่นในช่วงนั้นๆ กรุณาติดต่อสอบถามทาง Admin ใน Line ID : @verycatacademy

A : หลักสูตร THE REAL PRODUCER ได้คิดวิธีการเรียนที่ “ทุกคนสามารถเข้าถึงความรู้ดนตรีในระดับสูง” ได้ จึงมีวิธีการเรียนดังนี้


PLAN A : สอนสด Onsite + Online

จะเป็นการสอนสดวิชาใหม่ๆ ใน Studio ของ VERYCAT เป็นการสอนแบบกลุ่มเล็ก (ผู้เรียนตกลงเวลาเรียนร่วมกันในกลุ่ม) โดยผู้เรียนสามารถเลือกได้ตามสะดวกว่าจะมาเรียนที่ STUDIO (ลาดพร้าว 112 – ใกล้ทาวน์อินทาวน์) หรือนั่งเรียนอยู่ที่บ้าน แบบ Online ผ่านโปรแกรม Zoom ซึ่งมีเนื้อหาเหมือนกัน

การเรียนโดยส่วนใหญ่ ใน Class Lecture นี้จะใช้เวลาคลาสละ 2-3 ชม. โดยมีการบ้านให้นักเรียนไปทำส่ง และ อ.ตรวจการบ้านให้ในคลาสหน้า ก่อนเริ่มเรื่องต่อไป
นักเรียนที่ไม่ได้เข้าเรียน สามารถตามเรียนในเวอร์ชั่นวิดิโอบันทึกได้ และส่งการบ้านตามหลังได้เช่นกัน

คลาสส่วนใหญ่ มีความยาวประมาณ 16 ครั้ง ซึ่งถ้าเรียนสัปดาห์ละ 1 ครั้ง ก็จะจบใน 4 เดือน ต่อ 1 วิชา

*ข้อดี
– ได้เรียนสดกับกลุ่ม

*ข้อจำกัด
– มีเวลาเรียนตายตัว
– และเนื่องจากทั้งหลักสูตร มีวิชาจำนวนมาก และยาวมากต่อกัน คลาส PLAN A ที่สอนสด จะเกิดขึ้นกับคลาสที่เปิดใหม่เท่านั้น ส่วนคลาสที่สอนไปแล้วทั้งหมด จะเป็น PLAN B
– ไม่มีการกำหนดเวลา ว่าจะมีสอนสด PLAN A ในรอบสองหรือไม่ สำหรับวิชาที่สอนไปแล้ว เพราะทางสถาบันเน้นสอนวิชาใหม่ๆที่จะผลักดันให้ผู้เรียนได้ไปถึงระดับสูงมากกว่า และเน้นการกระจายความรู้ไปสู่ผู้เรียนวงกว้างมากกว่า


PLAN B : คลาส VDO Online + Private Class

วิชาที่ได้สอนไปแล้วทั้งหมด จะเป็นการเรียนผ่าน VDO ที่บันทึกไว้ โดยผู้เรียนจะมีสิทธิพิเศษบางอย่างที่มากกว่า PLAN A ทดแทน คือ มี Private Class สำหรับตรวจการบ้าน และซักถามจุดที่ไม่เข้าใจให้ จะเป็นคลาสที่แยกออกมา โดยที่ผู้เรียนนัดหมายเวลาที่สะดวกกับทาง Admin ได้เลย และนัดเรียนกับ Producer ได้ทั้งการ On site เจอตัวเรียนสดๆที่สถาบัน หรือทาง Online Zoom ได้เช่นกัน การเรียน Private Class 1 ครั้ง ใช้เวลาประมาณ 1-1.30 ชม. ฉะนั้นการเรียนจึงไม่ใช่เป็นการเรียนรู้ด้วยตัวเองเพียงอย่างเดียว แต่ความสำคัญอยู่ที่การได้เรียน Private ตรวจการบ้าน ซึ่งทั้งหมดนี้ได้ประสิทธิภาพไม่ต่างจาก PLAN A

เนื่องจากข้อจำกัดด้านเวลาหลายๆอย่าง ที่ไม่สามารถทำให้เกิดคลาส PLAN A ได้ตลอดเวลา จึงเกิดการเรียนแบบ PLAN B นี้ขึ้น

*ข้อดี
– ควบคุมเวลาเรียนด้วยตัวเองได้ ตามข้อจำกัดด้านเวลาของแต่ละคน
– มีคลาส Private ที่ Customize เฉพาะบุคคลเป็น Bonus

*ข้อจำกัด
– ไม่ได้เรียนสดพร้อมกับกลุ่ม แต่ทางสถาบันมี Meeting ของนักเรียนในกรุ๊ปทดแทนให้ เพื่อสร้างสังคมดนตรี

ติดต่อ Admin ทาง Line ID : @verycatacademy ได้เลยครับ

การชำระเงินมีหลายวิธี ไม่ว่าจะเป็นจ่ายครั้งเดียว หรือผ่อนบัตรเครดิต
มีส่วนลดและโปรโมชั่นพิเศษสำหรับการลงทะเบียนพร้อมกันหลายวิชา หรือทั้ง Set Level

รายละเอียดและโปรโมชั่นในแต่ละช่วงนั้นต่างกัน สามารถสอบถามแอดมินได้เลยครับ

A : ได้ครับ เริ่มจาก 0 ได้เลย โดยเริ่มตั้งแต่ Level 1 วิชา VCA101 ได้เลย ออกแบบมาให้สำหรับผู้ไม่มีพื้นฐานแล้ว

A : ได้ครับ โดยสามารถข้าม Level 1 แล้วมาเรียน Level 2 ได้เลย แต่ต้องนำเพลงที่แต่งลองให้โปรดิวเซอร์ฟังแล้วพิจารณาดูก่อน หรือถ้าอยากเรียนพื้นฐาน Level 1 เพื่อเก็บพื้นฐานให้แน่นด้วยก็ทำได้เช่นกันครับ

A : ผู้สอน นำทีมโดย

กฤศการ์ ตันกฤตวงศ์ (CRiSCA)

ผู้ก่อตั้ง VERYCATSOUND : Music Designer โปรดิวเซอร์มือรางวัลที่มีผลงานมากมาย อาทิ

  • เกียรตินิยมอันดับ 1 สาขาดนตรีเชิงพาณิชย์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
  • ชนะรางวัล First Runner Up : Pro-plugin Jingle All the Way “Twitch and Tug” – Music Making Competition 2014
  • ชนะรางวัล First Runner Up : Pro-plugin Jingle All the Way III – Music Making Competition 2012
  • รางวัลเข้ารอบสุดท้าย MTV Asia Aloft Awards 2016


    พร้อมทั้งทีมงาน VERYCATSOUND ที่มีผลงานมากมายหลากหลายรูปแบบ ไม่ใช่เฉพาะเพลงศิลปินสำหรับฟัง แต่เป็นดนตรีทุกรูปแบบอาทิ ดนตรีประกอบสื่อ และเพลงเพื่อการโฆษณาพาณิชย์ ในวงการเบื้องหลังกว่า 10 ปี ไม่ว่า

  • เพลงศิลปิน : ร่วมงานกับ Nonkul , ตาหวาน BNK48 , EXP+ , ConanCream , Bella Raiwin , Tik Mr. Team , Doubletap , Damnsweet , Aey The Voice , ฯลฯ เป็นต้น
  • ดนตรีเพื่อการพาณิชย์ ,ดนตรีประกอบ , เพลงโฆษณา , องค์กร : ร่วมงานกับแบรนด์ Pentel , Ptt , 7-Eleven , การยาสูบแห่งประเทศไทย , ธอส. , Grab , AIS , Toyota , Sealect Tuna , Otteri , Sista , Vietjet Air , Mercedes Benz , กาแฟเขาช่อง , เบียร์ Singha , เกม Asura Online , เกม Audition Mobile , ฯลฯ เป็นต้น
ตัวอย่างผลงานบางส่วน สามารถรับชมได้ที่ Link หน้า Portfolio 

Share via:

ベリーキャットサウンド ©2014 Copyright. All Rights Reserved.